Informatioon

Euro4work on üks kolektiiv ettevötjatest.Meie kes töötame ettevöttes Euro4work oleme köik osanikud ettevöttes. Köik on lihtsalt öeldud "freelansid" omaettevötjad. Iga omanik lepib ise kokku oma tööpalka ja faktureerib ise. Köige madalam palk on 15 Eurot/tunis vöi 150 SEK + 25% käibemaks. Olenev kvalifikatioonist mis on nöutud töökohta on palk körgem.

Köikidel Euro4work-ettevötetel on rootsi F-tulumaks ja maksavad sisse rootsi käibemaks. Osavötja tulu maks ja tööandja maksud savad administreeritud Euro4worki kaudu.
Osaomanik=ettevöttja on kindlustatud ALMEGA kaudu ning haigus-ja önnetus kindlustatud SKANDIAS. Kui osaomanik tahav parema haigus-ja önnetus kaitse peab tema ise seda korraldama.

Euro4work töötab järgnevates sektorites:

Euro4Work Care KB(Haigusravi)
Euro4Work Clean KB(Koristamine)
Euro4Work Farm KB(Pöllumajandus)
Euro4Work Garden KB(Aiandus)
Euro4Work Home KB(Koduteenindus)
Euro4Work Restaurant KB(Restoran)
Euro4Work Transport KB(Transport)

Mei nöuded osanikude suhtes on körged.

Meie juhtsönad on

Kohustustruudus
Körge töötahe
Väike haiguse töttu äraolek
NING
Tööandja rahulolek on alati tööläbiviimise juures tähtis