Àltalános információk

Az Euro4work egy vállalkozói szövetkezet. Mi mindannyian akik az Euro4work-ben dolgozunk, a cég résztulajdonosai vagyunk. Gyakorlatilag mindenki "szabadúszó vállalkozó". Minden résztulajdonos saját maga alkudja ki a tevékenységéért járó juttatást és azt saját maga is számlázza ki. A minimális órabér 15 euro (vagyis kb. 150 svéd korona) + 25% áfa (svédországban fizetendô). A szakképzettségtôl és a saját munkaeszköz használatától függôen az órabér lehet magasabb is.

Minden Euro4work vállalkozó Svéd F adó alá van bejelentve és svédországban fizeti az általános forgalmi adót. A társtulajdonos adójával és munkaadói járulékával kapcsolatos adminisztratív információszolgáltatást az Euro4work intézi. A vállalkozó társtulajdonos saját maga felel az adó és egyéb járulékainak befizetéséért.
A társtulajdonos azaz a vállalkozó felelôsségbiztositását az ALMEGA, baleset- és életbiztosítását a SKANDIA intézi. Betegségbiztosítást minden társtulajdonos-vállalkozó abban az országában kap ahol bejegyzett lakos és adót fizet. Amennyiben a társtulajdonos-vállalkozó egy jobb élet és balesetbiztosítást kiván kötni azt saját magának kell elintéznie.

Az Euro4work ezekben a szektorokban aktív:

Euro4Work Care KB( Egészségügy)
Euro4Work Clean KB( Takaritás)
Euro4Work Farm KB( Földmüvelés, mezôgazdaság)
Euro4Work Garden KB( Kertészet)
Euro4Work Home KB( Háztartási munkaerö)
Euro4Work Restaurant KB( Vendéglátás és szórakoztatóipar)
Euro4Work Transport KB( Szállítás és spedíció)

A társtulajdonosainkal szemben magasak az elvárásaink:

A jelszavunk

Lelkiismeretes munka
Kiemelkedô munkakedv
Kevés betegállományban töltött idô
ÈS
hogy a megbizó mindig elégedett legyen az elvégzett munkával!